CERTYFIKAT UPOWAŻNIENIE
AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY